Szczegóły

Tytuł artykułu

Przemoc wobec osób wymagających pielęgnacji w środowisku domowym w Niemczech

Tytuł czasopisma

Problemy Polityki Społecznej

Numer

No 18

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN ; Instytut Polityki Społecznej UW

Identyfikator

ISSN 1640–1808

Źródło

Problemy Polityki Społecznej; No 18
×