Szczegóły

Tytuł artykułu

Regularna opieka dziadków nad wnukami a instytucjonalne uwarunkowania opieki nad małymi dziećmi — analiza w krajach konserwatywnego modelu polityki rodzinnej

Tytuł czasopisma

Problemy Polityki Społecznej

Numer

No 18

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN ; Instytut Polityki Społecznej UW

Identyfikator

ISSN 1640–1808

Źródło

Problemy Polityki Społecznej; No 18
×