Szczegóły

Tytuł artykułu

Psychospołeczny wymiar sytuacji ludzi starych — wyniki badania „PolSenior”

Tytuł czasopisma

Problemy Polityki Społecznej

Numer

No 18

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN ; Instytut Polityki Społecznej UW

Identyfikator

ISSN 1640–1808
×