Szczegóły

Tytuł artykułu

Rok Janusza Korczaka. Społeczno-pedagogiczne wyzwania, oczekiwania, działania

Tytuł czasopisma

Problemy Polityki Społecznej

Numer

No 19

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN ; Instytut Polityki Społecznej UW

Identyfikator

ISSN 1640–1808

Źródło

Problemy Polityki Społecznej; No 19
×