Szczegóły

Tytuł artykułu

Bezrobocie długotrwałe — próba diagnozy wybranychpsychologicznych problemów znalezienia i utrzymania pracy

Tytuł czasopisma

Problemy Polityki Społecznej

Numer

No 19

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN ; Instytut Polityki Społecznej UW

Identyfikator

ISSN 1640–1808

Źródło

Problemy Polityki Społecznej; No 19
×