Szczegóły

Tytuł artykułu

Corrosion Resistance, EIS and Wettability of the Implants Made of 316 LVM Steel Used in Chest Deformation Treatment

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2016

Numer

No 2 June

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2016

Identyfikator

DOI: 10.1515/amm-2016-0130 ; ISSN 1733-3490

Referencje

Kajzer (2013), Acta Bioeng Biomech, 15, 113. ; Fallon (2013), J Pediatr Surg, 48, 1044, doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2013.02.025 ; Guoqing (2015), The Annals of Thoracic Surgery, 99. ; Kajzer (2012), Comparison of Numerical and Experimental Analysis of Plates Used in Treatment of Anterior Surface Deformity of in, Chest. ; Świeczko (2008), Advances in, Materials Science, 8, 195. ; Willital (2011), World J Pediatr, 7, 118, doi.org/10.1007/s12519-011-0263-y ; Jaroszewski (2010), JABFM, 23, 230, doi.org/10.3122/jabfm.2010.02.090234 ; Xu (2007), Biomaterials, 28, 3273, doi.org/10.1016/j.biomaterials.2007.03.032 ; Kajzer (2015), Acta Bioeng Biomech, 2, 35. ; Skolek (2010), Vacuum, 85, 164, doi.org/10.1016/j.vacuum.2010.05.006 ; Ziębowicz (2015), Solid State Phenomena, 227. ; Baron (2008), JAMME, 31, 197. ; Szewczenko (2012), Przegląd Elektrotechniczny, 88, 228. ; Manivasagam (2010), Recent Patents on, Corrosion Science, 2, 40. ; Houmard (2014), Appl Surf Sci, 289. ; Nuss (1998), J Pediatr Surg, 33, 545, doi.org/10.1016/S0022-3468(98)90314-1
×