Details

Title

Kultura jako czynnik warunkujący zdrowie, diagnozowaniechorób i ich leczenie

Journal title

Problemy Polityki Społecznej

Numer

No 21

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN ; Instytut Polityki Społecznej UW

Identifier

ISSN 1640–1808

Source

Problemy Polityki Społecznej; No 21
×