Szczegóły

Tytuł artykułu

Les interrogations françaises sur la décentralisation des politiquessociales à destination des personnes âgées

Tytuł czasopisma

Problemy Polityki Społecznej

Numer

No 21

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN ; Instytut Polityki Społecznej UW

Identyfikator

ISSN 1640–1808

Źródło

Problemy Polityki Społecznej; No 21
×