Szczegóły

Tytuł artykułu

P. Sałustowicz (red.). Soziale Arbeit zwischen Kontrolle undSolidarität. Auf der Suche nach dem neuen Sozialen

Tytuł czasopisma

Problemy Polityki Społecznej

Numer

No 21

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN ; Instytut Polityki Społecznej UW

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 1640–1808
×