Szczegóły

Tytuł artykułu

The effectiveness of paprika seeds germination in relation to the physical properties

Tytuł czasopisma

Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

The Lublin Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1641-7739
×