Szczegóły

Tytuł artykułu

Analysis of damage to an operator caused by mobile parts of the machines used in farms

Tytuł czasopisma

Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

The Lublin Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1641-7739
×