Szczegóły

Tytuł artykułu

Otwartość struktury społecznej: teoria i wyniki analiz

Tytuł czasopisma

Nauka

Rocznik

2015

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Popularnonaukowe

Wydawca

Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN

Identyfikator

ISSN 1231-8515
×