Szczegóły

Tytuł artykułu

Sztuka Legionów Polskich

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Sztuki

Rocznik

2015

Numer

No XL

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Sztuce PAN

Data

2015.12.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0080-3472

Źródło

Rocznik Historii Sztuki; 2015; No XL
×