Szczegóły

Tytuł artykułu

Strategie kadrowe polskich instytucji naukowych w świetle wyników parametryzacji

Tytuł czasopisma

Nauka

Rocznik

2016

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN

Identyfikator

ISSN 1231-8515

Źródło

Nauka; 2016; No 3
×