Szczegóły

Tytuł artykułu

Implementation of automated informationalinteractions as a part of integrated information-processing system

Tytuł czasopisma

Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

The Lublin Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1641-7739

Źródło

Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture; 2014; No 1
×