Szczegóły

Tytuł artykułu

Dehydration ofno flotation size coal's slimes on the deck of high-frequency screen with multislopesarea's working surface

Tytuł czasopisma

Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

The Lublin Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1641-7739
×