Szczegóły

Tytuł artykułu

Straty polskich dóbr kultury podczas I wojny światowej

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Sztuki

Rocznik

2015

Numer

No XL

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Sztuce PAN

Data

2015.12.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0080-3472
×