Szczegóły

Tytuł artykułu

Assessment of Monthly Mean Total Ozone Distribution ChangesWith Regard to Atlantic Ocean Surface Temperatures Variations

Tytuł czasopisma

Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

The Lublin Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1641-7739

Źródło

Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture; 2014; No 4
×