Szczegóły

Tytuł artykułu

Characteristics of Selected Rheological Properties of Water Suspensionsof Maize TPS Biocomposites

Tytuł czasopisma

Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

The Lublin Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1641-7739

Źródło

Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture; 2014; No 4
×