Szczegóły

Tytuł artykułu

Warunki a struktury. Rewaloryzacja parku w Żelazowej Woli wraz z obiektami obsługi turystów, administracji i zaplecza gospodarczego

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Rocznik

2011

Numer

No VII

Autorzy

Słowa kluczowe

warunki struktur architektonicznych ; rewaloryzacja ; Krzywda-Polkowski Franciszek ; Centrum Chopinowskie ; Park Muzeum Chopina w Żelazowej Woli ; lokalne substancje

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Data

2011

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1895-3980
×