Szczegóły

Tytuł artykułu

Krystalizacja przestrzenno-społeczna śródmiejskich przestrzeni kulturowych jako czynnik wzrostu atrakcyjności miasta. Na przykładzie wybranych miast Wielkopolski

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Rocznik

2011

Numer

No VII

Autorzy

Słowa kluczowe

rewitalizacja ; śródmieścia ; przestrzenie publiczne ; wartości kulturowe ; funkcje kulturotwórcze

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Data

2011

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1895-3980

Źródło

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych; 2011; No VII
×