Szczegóły

Tytuł artykułu

Kwiatowe elementy roślinne w XIX-wiecznych polskich ogrodach krajobrazowych w świetle literatury ogrodowej

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Rocznik

2011

Numer

No VII

Autorzy

Słowa kluczowe

ogrody krajobrazowe ; kwiatowe elementy roślinne

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Data

2011

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1895-3980

Źródło

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych; 2011; No VII
×