Details

Title

Między ekspresją artystyczną a ekspresją faktu. Jean-Martin Charcot i Aby Warburg wobec ikonografii szaleństwa

Journal title

Rocznik Historii Sztuki

Yearbook

2014

Issue

No XXXIX

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk o Sztuce PAN

Identifier

ISSN 0080-3472

Source

Rocznik Historii Sztuki; 2014; No XXXIX
×