Details

Title

Układ przestrzenny Łazienek Królewskich w Warszawie jako przykład założenia krajobrazowego na skalę krajową

Journal title

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Yearbook

2011

Issue

No VII

Authors

Keywords

Łazienki królewskie ; ogrody krajobrazowe ; założenie przestrzenne

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Date

2011

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1895-3980

Source

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych; 2011; No VII
×