Szczegóły

Tytuł artykułu

Układ przestrzenny Łazienek Królewskich w Warszawie jako przykład założenia krajobrazowego na skalę krajową

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Rocznik

2011

Numer

No VII

Autorzy

Słowa kluczowe

Łazienki królewskie ; ogrody krajobrazowe ; założenie przestrzenne

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Data

2011

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1895-3980
×