Szczegóły

Tytuł artykułu

Jan Bołoz Antoniewicz (1858–1922)

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Sztuki

Rocznik

2011

Numer

No XXXVI

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Sztuce PAN

Data

2011

Typ

Artykuł biograficzny / Biographical article

Identyfikator

ISSN 0080-3472

Źródło

Rocznik Historii Sztuki; 2011; No XXXVI
×