Szczegóły

Tytuł artykułu

Wzorcowe szkoły wiejskie jedno- i dwuklasowe z okresu międzywojennego w Polsce

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Rocznik

2011

Numer

No VII

Autorzy

Słowa kluczowe

Polska ; architektura ; szkoły wiejskie ; okres 1918–1939

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Data

2011

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1895-3980
×