Szczegóły

Tytuł artykułu

Passive seismic velocity tomography and geostatistical simulation on longwall mining panel / Tomografia pasywna pola prędkości i symulacje geostatystyczne w obrębie pola ścianowego

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2012

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10267-012-0010-9 ; ISSN 0860-7001

Źródło

Archives of Mining Sciences; 2012; No 1
×