Details

Title

Wymarsz korpusu wielkiego księcia Konstantego z Królestwa Polskiego w świetle wspomnień Nadieżdy Iwanowny Golicyny
The departure of the great corps of duke Constantine from the Kingdom of Poland in the light of the memoirs of Nadezhda Ivanova Golitsina

Journal title

Teka Komisji Historycznej

Yearbook

2011

Volume

Vol VIII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-5388

Source

Teka Komisji Historycznej; 2011; Vol VIII
×