Details

Title

Aprowizacja twierdzy zamojskiej w czasie pobytu korpusu Dwernickiego, w marcu i na początku kwietnia 1831 r.
Food supplies in the Zamość fortress during the stay of Dwernicki’s coprs in March and at the beginning of April 1831

Journal title

Teka Komisji Historycznej

Yearbook

2011

Volume

Vol VIII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-5388

Source

Teka Komisji Historycznej; 2011; Vol VIII
×