Szczegóły

Tytuł artykułu

Michał Walicki (1904–1966)

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Sztuki

Rocznik

2011

Numer

No XXXVI

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Sztuce PAN

Data

2011

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0080-3472
×