Details

Title

Assessment of coal mining subsidence damage in soma-turkey coalfield using fem modelling / ocena szkód górniczych związanych z osiadaniem gruntu w zagłębiu węglowym soma w turcji, z wykorzystaniem metody elementów skończonych

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2012

Issue

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Committee of Mining PAS

Date

2012

Identifier

DOI: 10.2478/v10267-012-0013-6 ; ISSN 0860-7001

Source

Archives of Mining Sciences; 2012; No 1
×