Details

Title

Duchowieństwo obszaru między Wisłą a Pilicą wobec powstania listopadowego 1830–1831
The clergy in the area between the Vistula and Pilica rivers towards the November uprising 1830–1831

Journal title

Teka Komisji Historycznej

Yearbook

2011

Volume

Vol VIII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-5388

Source

Teka Komisji Historycznej; 2011; Vol VIII
×