Szczegóły

Tytuł artykułu

Jan Białostocki (1921–1988)

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Sztuki

Rocznik

2011

Numer

No XXXVI

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Sztuce PAN

Data

2011

Typ

Artykuł biograficzny / Biographical article

Identyfikator

ISSN 0080-3472
×