Details

Title

Historiographical reflections on Pope Gregory XVI’s condemnation of clerical involvement in the November Revolutions: building the case for reassessment
Rozważania historiograficzne na temat potępienia przez Papieża Grzegorza XVI zaangażowania duchowieństwa w powstaniu listopadowym: przyczynek do powtórnej oceny

Journal title

Teka Komisji Historycznej

Yearbook

2011

Volume

Vol VIII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-5388

Source

Teka Komisji Historycznej; 2011; Vol VIII
×