Details

Title

Zasadzka […] uderzy iak piorun – atak na konwój w świetle zapomnianego traktatu Ignacego Prądzyńskiego
The ambush […] will strike like a lightning – an attack upon the convoy in the light of a forgotten treatise by Ignacy Prądzyński

Journal title

Teka Komisji Historycznej

Yearbook

2011

Volume

Vol VIII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-5388

Source

Teka Komisji Historycznej; 2011; Vol VIII
×