Details

Title

Znaczenie dóbr sieniawskich dla Czartoryskich w emigracyjnych realiach popowstaniowych
The importance of Sieniawa estate to the Czartoryski family in the post-uprising reality on emigration

Journal title

Teka Komisji Historycznej

Yearbook

2011

Volume

Vol VIII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-5388

Source

Teka Komisji Historycznej; 2011; Vol VIII
×