Szczegóły

Tytuł artykułu

„Potrzeba moskiewska” na sejmach koronnych w latach 60. XVI stulecia
“The Moscow need” during the Crown Sejms in the 1560’s

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Historycznej

Rocznik

2012

Wolumin

Vol IX

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-5388

Źródło

Teka Komisji Historycznej; 2012; Vol IX
×