Details

Title

Badania sztuki ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej po 1989 roku

Journal title

Rocznik Historii Sztuki

Yearbook

2012

Issue

No XXXVII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk o Sztuce PAN

Date

2012

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0080-3472

Source

Rocznik Historii Sztuki; 2012; No XXXVII
×