Szczegóły

Tytuł artykułu

Causes and Consequences of Water Flux on the Example of Transverse Heading Mina in the Salt Mine “Wieliczka” / Przyczyny i Skutki Dopływu Wody na Przykładzie Poprzeczni Mina w Kopalni Soli „Wieliczka”

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2012

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10267-012-0020-7 ; ISSN 0860-7001

Źródło

Archives of Mining Sciences; 2012; No 2
×