Szczegóły

Tytuł artykułu

Rola Rosji w odbudowie Polski i stworzeniu ładu politycznego w Europie według księcia A. J. Czartoryskiego
The role of Russia in rebuilding Poland and creating the political order in Europe according to Duke A. J. Czartoryski

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Historycznej

Rocznik

2012

Wolumin

Vol IX

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-5388

Źródło

Teka Komisji Historycznej; 2012; Vol IX
×