Details

Title

Dezercja z wojsk Księstwa Warszawskiego w departamencie lubelskim na podstawie listów gończych z 1811 roku
Desertion from the army of the Duchy of Warsaw in the Lublin department on the basis of arrest warrants from the second half of 1811

Journal title

Teka Komisji Historycznej

Yearbook

2012

Volume

Vol IX

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-5388

Source

Teka Komisji Historycznej; 2012; Vol IX
×