Details

Title

OJCZYZNA Z POPIOŁÓW POWSTAŁA! – wyprawa na Moskwę 1812 r. w listach pasterskich biskupów i wybranych kazaniach
HOMELAND ROSE FROM THE ASHES! – the expedition to Moscow in 1812 in pastoral letters of bishops and in chosen homilies

Journal title

Teka Komisji Historycznej

Yearbook

2012

Volume

Vol IX

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-5388

Source

Teka Komisji Historycznej; 2012; Vol IX
×