Details

Title

Obraz Rosji w Europie w czasie Powstania Styczniowego ze szczególnym uwzględnieniem austriackiej opinii publicznej
The image of Russia in Europe during the January Uprising with special consideration of the Austrian public opinion

Journal title

Teka Komisji Historycznej

Yearbook

2012

Volume

Vol IX

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-5388

Source

Teka Komisji Historycznej; 2012; Vol IX
×