Szczegóły

Tytuł artykułu

Obraz Rosji w Europie w czasie Powstania Styczniowego ze szczególnym uwzględnieniem austriackiej opinii publicznej
The image of Russia in Europe during the January Uprising with special consideration of the Austrian public opinion

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Historycznej

Rocznik

2012

Wolumin

Vol IX

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-5388

Źródło

Teka Komisji Historycznej; 2012; Vol IX
×