Szczegóły

Tytuł artykułu

Carski wywiad w Watykanie na przełomie XIX i XX wieku (przyczynek do dziejów Kościoła katolickiego w imperium rosyjskim)
The Tsarist Intelligence in the Vatican at the turn of the 19th and 20th centuries (a contribution to the history of the Catholic Church in the Russian Empire)

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Historycznej

Rocznik

2012

Wolumin

Vol IX

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-5388

Źródło

Teka Komisji Historycznej; 2012; Vol IX
×