Details

Title

Z dziejów Kościoła rzymskokatolickiego w Rosji sowieckiej. Sprawozdanie administratora apostolskiego diecezji kamienieckiej księdza Jana Świderskiego
From the history of the Roman Catholic Church in Soviet Russia. A report of the apostolic administrator of the Kamieniec diocese, Father Jan Swiderski

Journal title

Teka Komisji Historycznej

Yearbook

2012

Volume

Vol IX

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-5388

Source

Teka Komisji Historycznej; 2012; Vol IX
×