Szczegóły

Tytuł artykułu

New Reconstruction Technologies Of Safety Pillar In Mines / Nowoczesne Technologie Odbudowy Filara Bezpieczeństwa w Kopalniach

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2012

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10267-012-0026-1 ; ISSN 0860-7001

Źródło

Archives of Mining Sciences; 2012; No 2
×