Szczegóły

Tytuł artykułu

Metoda jako gra. Mieczysława Porębskiego metodologia badań nad sztuką

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Sztuki

Rocznik

2013

Numer

No XXXVIII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Sztuce PAN

Identyfikator

ISSN 0080-3472
×