Szczegóły

Tytuł artykułu

Powrót do innej przyszłości. Zmiana koncepcji obrazu w myśli Mieczysława Porębskiego (1948, 1957)

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Sztuki

Rocznik

2013

Numer

No XXXVIII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Sztuce PAN

Identyfikator

ISSN 0080-3472

Źródło

Rocznik Historii Sztuki; 2013; No XXXVIII
×